Komisja ds. Społecznych

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Janusz Iskierka Stanowisko: Przewodniczący
1
Leszek Burda Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
5
Krystyna Baj Stanowisko: Członek Komisji
7
Jacek Gniwek Stanowisko: Członek Komisji
8