Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Komisja ds. Społecznych

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Janusz Iskierka Stanowisko:Przewodniczący
0 1
Leszek Burda Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego
0 5
Krystyna Baj Stanowisko:Członek Komisji
0 7
Jacek Gniwek Stanowisko:Członek Komisji
0 8