Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Skarbnik

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Sylwia Pitura Stanowisko:Skarbnik
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Email:
Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z pracą Referatu Finansowego.
 2. Opracowaniu budżetu gminy.
 3. Prowadzenie rachunkowości Urzędu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.
 7. Opracowywanie instrukcji wewnętrznej i prowadzenie nadzoru w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczanie wyników inwentaryzacji.
 8. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
 9. Prowadzenie kontroli zewnętrznej w stosunku do jednostek podległych w wykonywaniu budżetu gminy oraz planu finansowego jednostek organizacyjnych podporządkowanych gminie.
 10. Prowadzenie współpracy z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, ZUS, KRUS i Bankiem sprawującym obsługę finansową.
 11. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej w zakresie finansów.

 

 

0 1