Oświadczenia majątkowe

Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2018 rok / na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Korekta oświadczenia majątkowego za 2018 r.
Oświadczenie za 2018 rok/ na początek kadencji 2018-2023
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok / na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenie za 2013 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2018 rok / na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2018 rok / na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2018 rok / na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na koniec kadencji 2010-2014
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok / na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2018 rok / na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok/ na koniec kadencji 2010-2014
Oświadczenie za 2014 rok
Przewodniczący Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2014 rok/ na koniec kadencji 2010-2014
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Radny Rady Gminy
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok