Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Krzysztof Kierczyński Stanowisko:Przewodniczący
0 1
Dariusz Baj Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego
0 3
Krystyna Baj Stanowisko:Członek Komisji
0 4
Leszek Burda Stanowisko:Członek Komisji
0 6
Halina Cik Stanowisko:Członek Komisji
0 8
Bogumiła Dziubińska Stanowisko:Członek Komisji
0 9
Jacek Gniwek Stanowisko:Członek Komisji
0 13
Mirosław Huzar Stanowisko:Członek Komisji
0 14
Janusz Iskierka Stanowisko:Członek Komisji
0 15
Anna Kołodziej Stanowisko:Członek Komisji
0 16
Tomasz Kowalski Stanowisko:Członek Komisji
0 17
Waldemar Matuszak Stanowisko:Członek Komisji
0 18
Paweł Naum Stanowisko:Członek Komisji
0 19
Wiesław Pasieczny Stanowisko:Członek Komisji
0 20
Bogdan Sachajko Stanowisko:Członek Komisji
0 21