Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Krzysztof Kierczyński Stanowisko: Przewodniczący
1
Dariusz Baj Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
3
Krystyna Baj Stanowisko: Członek Komisji
4
Leszek Burda Stanowisko: Członek Komisji
6
Halina Cik Stanowisko: Członek Komisji
8
Bogumiła Dziubińska Stanowisko: Członek Komisji
9
Jacek Gniwek Stanowisko: Członek Komisji
13
Mirosław Huzar Stanowisko: Członek Komisji
14
Janusz Iskierka Stanowisko: Członek Komisji
15
Anna Kołodziej Stanowisko: Członek Komisji
16
Tomasz Kowalski Stanowisko: Członek Komisji
17
Waldemar Matuszak Stanowisko: Członek Komisji
18
Paweł Naum Stanowisko: Członek Komisji
19
Wiesław Pasieczny Stanowisko: Członek Komisji
20
Bogdan Sachajko Stanowisko: Członek Komisji
21