Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Antoni Basak Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Prowadzenie obrad sesji Rady Gminy Krynice.
1
Bogumiła Dziubińska Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krynice
Obowiązki:

Prowadzenie obrad sesji Rady Gminy pod nieobecność Przewodniczącego Rady.

3
Jan Szum Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Prowadzenie obrad sesji Rady Gminy pod nieobecność Przewodniczącego Rady.
4
Teresa Kawalec Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
5
Andrzej Hordyj Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
6
Adam Karczewski Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
7
Janusz Iskierka Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
10
Stanisław Kawalec Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
12
Mirosław Oberda Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
13
Marek Śmiech Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
15
Waldemar Śmiech Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki: Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
16
Teresa Klimska Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki:

 Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

17
Stanisław Adamczuk Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki:

 Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

18
Teresa Iskierka Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki:

 Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

19
Maria Smoląg Stanowisko: Radny Rady Gminy Krynice
Obowiązki:

 Uczestniczenie w pracach Rady i jej komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

20