Oświadczenia majątkowe

dyrektor ZS w Krynicach
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie - objęcie funkcji
Wójt
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na początek kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie za 2014 rok/ na koniec kadencji 2010-2014
Skarbnik
Oświadczenie za 2016 rok- zaprzestanie pełnienia funkcji
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
p.o. Kierownika GOPS
Oświadczenie za 2016 rok - zaprzestanie pełnienia funkcji
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
kierownik GOPS
Oświadczenie za 2018 rok - zaprzestanie pełnienia funkcji
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2016 rok - objęcie funkcji
kierownik Biblioteki Publicznej Gminy
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
dyrektor GOK
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
kierownik GOPS
Oświadczenie za 2019 rok - objęcie funkcji
Oświadczenie za 2019 rok
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok- objęcie funkcji
Oświadczenie za 2014 rok
Skarbnik
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2016 rok- objęcie funkcji
p.o. Kierownika referatu
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za 2014 rok
Doradca
Oświadczenie za 2017 rok - objęcie funkcji
Oświadczenie za 2017 rok - zaprzestanie pełnienia funkcji
Oświadczenie za 2017 rok
Wójt
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok/ na początek kadencji 2018-2023