Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Oświadczenia majątkowe

Szczegółowe wyszukiwanie
dyrektor ZS w Krynicach
Oświadczenie za 2022 rok - zaprzestanie pełnienia funkcji
Oświadczenie za 2021 rok
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Wójt
Oświadczenie za 2018 rok/ na koniec kadencji 2014-2018
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Sekretarz
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
kierownik GOPS
Oświadczenie za 2018 rok - zaprzestanie pełnienia funkcji
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok - objęcie funkcji
Stanowisko pracownika - Kierownik GOPS
Oświadczenie za 2016 rok
kierownik Biblioteki Publicznej Gminy
Oświadczenie za 2021 rok
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
dyrektor GOK
Oświadczenie za 2021 rok
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Sekretarz
Oświadczenie za 2021 rok
Oświadczenie za 2021 rok - objęcie funkcji
Stanowisko pracownika - Sekretarz
kierownik GOPS
Oświadczenie za 2021 rok
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2019 rok - objęcie funkcji
dyrektor ZS w Krynicach
Oświadczenie za 2022 rok- objęcie funkcji
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie za 2021 rok
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Skarbnik
Oświadczenie za 2021 rok
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za 2016 rok- objęcie funkcji
Stanowisko pracownika - Skarbnik
p.o. Kierownika referatu
Oświadczenie za 2021 rok
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2017 rok
Oświadczenie za 2016 rok
wicedyrektor ZS w Krynicach
Oświadczenie za 2022 rok - objęcie funkcji
Doradca
Oświadczenie za 2017 rok - zaprzestanie pełnienia funkcji
Oświadczenie za 2017 rok - objęcie funkcji
Oświadczenie za 2017 rok
Wójt
Oświadczenie za 2021 rok
Oświadczenie za 2020 rok
Oświadczenie za 2019 rok
Oświadczenie za 2018 rok
Oświadczenie za 2018 rok/ na początek kadencji 2018-2023