Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Tomasz Kowalski Stanowisko:Przewodniczący
0 1
Anna Kołodziej Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego
0 2
Mirosław Huzar Stanowisko:Członek Komisji
0 3
Waldemar Matuszak Stanowisko:Członek Komisji
0 4
Paweł Naum Stanowisko:Członek Komisji
0 5