Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Tomasz Kowalski Stanowisko: Przewodniczący
1
Anna Kołodziej Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego
2
Mirosław Huzar Stanowisko: Członek Komisji
3
Waldemar Matuszak Stanowisko: Członek Komisji
4
Paweł Naum Stanowisko: Członek Komisji
5