Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Urząd Stanu Cywilnego

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Agnieszka Michalczuk Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon:(84)663-02-25, (84)663-02-55
Obowiązki:
  1.  Prowadzenie spraw wynikających z przepisów – Prawo o aktach stanucywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych.
  2. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem  aktu urodzenia dziecka w ramach aplikacji ŹRÓDŁO.
  3. Obsługa nowego Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) w oparciu o otrzymany certyfikat.
  4. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze gminy.
  5. Prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa o zgromadzeniach.
  6. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
  7.  Prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem pracy w gospodarstwie rolnym.
  8. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony-rejestracja poborowych.
  9. Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, samorządowych, Parlamentu Europejskiego i referendum.
0 1