Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Komisja ds. społecznych 2010-2014

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Andrzej Hordyj Stanowisko:Przewodniczący
Obowiązki:Do zadań komisji należy : - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
0 1
Maria Smoląg Stanowisko:Zastępca Przewodniczącego
Obowiązki:

 Do zadań komisji należy : - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.

0 5
Stanisław Kawalec Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki: Do zadań komisji należy : - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
0 6
Janusz Iskierka Stanowisko: Członek Komisji
Obowiązki: Do zadań komisji należy : - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
0 7
Mirosław Oberda Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:Do zadań komisji należy : - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
0 9
Bogumiła Dziubińska Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:

 Do zadań komisji należy : - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.

0 10
Teresa Klimska Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:

 Do zadań komisji należy : - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.

0 11
Teresa Iskierka Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:

 Do zadań komisji należy : - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.

0 12