Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Krynice

Komisja Planowania Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa 2010-2014

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Teresa Kawalec Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego
Obowiązki:współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
0 2
Teresa Klimska Stanowisko:Przewodniczący
Obowiązki:

 - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji. 

0 3
Jan Szum Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
0 5
Stanisław Kawalec Stanowisko: Członek Komisji
Obowiązki:współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
0 7
Waldemar Śmiech Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji.
0 8
Bogumiła Dziubińska Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:

 - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji. 

0 10
Teresa Iskierka Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:

 - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji. 

0 11
Stanisław Adamczuk Stanowisko:Członek Komisji
Obowiązki:

 - współpraca z Wójtem w zakresie spraw, dla których komisja została powołana, - opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, - występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, - opiniowanie i kontrola wykonania uchwał Rady z zakresu działania komisji. 

0 12