Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynice oraz prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowej zmiany
Data utworzenia
2015-09-15
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Stadnicki Rafał
Dodano do BIP dnia: 2015-09-15 20:53:22